Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΣΑΚΣ  σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δικαιώματα όλων των επισκεπτών/χρηστών του.  Η ιστοσελίδα syndesmosaxiomatikon.com είναι συνδεδεμένη με στατιστικά εργαλεία διαδικτύου (Google Analytics), για αναλύση της χρήσης της ιστοσελίδας, καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες επισκέπτονται τον syndesmosaxiomatikon.com, τι περιεχόμενο πλοηγείται και τι πρόγραμμα περιήγησης / λειτουργικό σύστημα είναι σε χρήση.  Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, πλην του IP (Internet Protocol) και του λογισμικού περιήγησης κάθε επισκέπτη/χρήστη και είναι απαραίτητα για να διαπιστώνονται τυχόν προβλήματα της ιστοσελίδας μας, καθώς και να καταδεικνύονται ποιες υπηρεσίες και ποια χαρακτηριστικά είναι πιο ενδιαφέροντα για τους επισκέπτες/χρήστες (π.χ Προσφορές για Μέλη), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εμπειρία χρήσης στο syndesmosaxiomatikon.com.

Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ν. 138(Ι)/2001, όπως εξειδικεύεται και συμπληρώνεται από αποφάσεις των Δικαστηρίων της Κύπρου και από κοινοτικές οδηγίες.

Η χρήση του syndesmosaxiomatikon.com, υποδηλώνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης είναι ευχαριστημένος με τη χρήση των ανωτέρω και παρέχει τη συγκατάθεση του.  Εάν δεν παρέχεται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, τότε θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα syndesmosaxiomatikon.com.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή των χρηστών από τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται.  Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τις ιστοσελίδες να δουλέψουν ή να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας.  Εάν δεν παρέχεται η συγκατάθεση των χρηστών, μπορούν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαδικτύου που χρησιμοποιούν cookies ή να διαγράψουν τα cookies μετά την έξοδό τους από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες που τα χρησιμοποιούν.  Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα περιήγησης τους σε ανώνυμη ή ιδιωτική λειτουργία. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και τον τρόπο διαχείρισης τους μπορούν να βρουν στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν (π.χ. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Torch, Safari, κά).  Ο  ΣΑΚΣ προβαίνει στη συλλογή των απαραίτητων cookies για την λειτουργία της ιστοσελίδας syndesmosaxiomatikon.com  αλλά ενδεχομένως η συλλογή και/ή επεξεργασία των cookies να γίνεται και από εξωτερικές υπηρεσίες διαδικτύου στο syndesmosaxiomatikon.com.  Αυτές ως επί το πλείστον χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση περιεχομένου μέσα από το syndesmosaxiomatikon.com, π.χ  για προβολή βίντεο μέσω του καναλιού του ΣΑΚΣ στο YouTube καθώς και για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κτλπ) στα οποία ο ΣΑΚΣ διατηρεί λογαριασμό.  Δεν μπορούν να αποτραπούν αυτοί οι εξωτερικοί φορείς, από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ενσωματωμένου περιεχομένου και συλλογή ανώνυμων δεδομένων χρήσης, π.χ. αριθμό προβολής και ατομικών δεδομένα χρήσης. Θα πρέπει οι χρήστες να ελέγχουν τις αντίστοιχες πολιτικές του καθενός από αυτές τις υπηρεσίες διαδικτύου για να αντιληφθούν πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες (των χρηστών) και να μάθουν πώς μπορούν να αποχωρήσουν, ή να διαγράψουν αυτές τις πληροφορίες. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του syndesmosaxiomatikon.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δικαιοδοσία θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΣΑΚΣ και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας syndesmosaxiomatikon.com και των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Spread the love
Share This