Η παρούσα φόρμα εγγραφής απευθύνεται σε Αξιωματικούς της Ε.Φ. που είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Συνδέσμου και που θα ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο μελών του Συνδέσμου. Με την υποβολή της φόρμας αυτής, θα εξεταστούν τα στοιχεία του αιτητή και αφού επιβεβαιωθεί η ιδιότητα του ως υφιστάμενο μέλος τους Συνδέσμου, θα ολοκληρωθεί η εγγραφή του σαν μέλος της ιστοσελίδας αυτής. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού εξεταστεί η αίτηση.

User Account