Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                                        

Αντιπρόεδρος  Α                            

Αντιπρόεδρος  Β                            

Οργανωτικός Γραμματέας              

Γραμματέας          

Ταμίας      

Εκπρόσωπος Τύπου            

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων  

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων              

Τχης (ΠΖ) Ιωάννης Μαλιώτης

Σχης (ΠΒ) Μεσιούρης Ανδρέας

Τχης (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Ανχης (ΠΖ) Κοτζιήκας Χρήστος

Ανχης (ΤΘ) Φυρίλλας Κυριάκος

Λγος (ΠΖ) Παπαγεωργίου Ζαχαρίας

Τχης (ΠΖ) Σαμούτης Πάρης

Ανθχος (ΠΝ) Ολύμπιος Κυριάκος.

Ασμχος (Ι) Λοϊζίδης Κυριάκος