6η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την Παρασκευή 24 0830 Απριλίου 2015 διεξάχθηκε σε αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργών η 6η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συνδέσμου μας. Κατα την διάρκεια της έγινε απολογισμός του έργου του ΔΣ από τον απερχόμενο πρόεδρο Λγο (ΠΖ) Μαλιώτη Ιωάννη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Συνέλευση καθώς και ανάλυση της ταμειακής κατάστασης για το 2015 από τον απερχόμενο Ταμία Λγο (ΠΖ) Παπαδημήτρη Δημήτρη. Εκπρόσωποι της Deloitte έκαναν παρουσίαση της εξειδικευμένης έρευνας που διενεργήθηκε μεταξύ των μελών ενώ όσοι δεν είχαν μπορέσει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα τους δόθηκε η δυνατότητα να τα συμπληρώσουν/υποβάλουν εκεί. Στη συνέχεια και μέχρι τις  1700 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των 8 μελών του ΔΣ. Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

Νέος πρόεδρος ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ψαράς Χρήστος με 238 ψήφους έναντι του ανθυποψηφίου του, Ανχη Π"Γεωργιου Σάββα ο οποίος έλαβε 90 ψήφους.

Τα νέα μέλη του συμβουλίου για την επόμενη τριετία με σειρά περισσότερων ψήφων είναι:

Τχης Κρασιας Μιχάλης με 183 ψήφους,
Λγος Κυπριανου Κύπρος με 178 ψήφους,
Υπλγος Χαραλαμπίδης Παναγιώτης με 171 ψήφους,
Λγος Π"Δημήτρης Δημήτρης με 154 ψήφους,
Λγος χρυσοστόμου Ανδρέας με 149 ψήφους,
Υπλγος Σαββα Μωυσής με 136 ψήφους,
Λγος Σαμούτης Πάρης με 134 ψήφους,
Ανχης Νικολαΐδης Ανδρέας με 127 ψήφους.

Δεν πέρασαν και δεν εκλέγηκαν μέλη αλλα παραμένουν αναπληρωματικά μέλη:

Λγος Σωκρατους Σωκράτης με 120 ψήφους
Τχης Περδίος Σπύρος με 113 ψήφους.

Τις επόμενες λίγες μέρες κατά την πρώτη συνεδρία του νέου ΔΣ θα καταρτισθούν σε σώμα και θα καθορισθούν από τον Πρόεδρο τα καθήκοντα τους.

 

Spread the love
Share This