112ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ EUROMIL ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Φωτογραφίες: