Υγιεινή και Ασφάλεια Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Απάντηση ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2012 του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη σε ερώτηση, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, σε βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας σε σχέση με την πρόοδο αφαίρεσης των αμιαντολαμαρίνων απο τα κτίρια της Εθνικής Φρουράς.

(α)      Το 2003 στην Εθνική Φρουρά υπήρχαν 75000m2 στέγες οροφών με αμιαντολαμαρίνες.

(β)      Το 2008 μειώθηκαν σε 64000 m2 και σήμερα υπάρχουν 45000 m2 με μία τάση συνεχούς μείωσης.

(γ)      Η αφαίρεση των οροφών με αμιαντολαμαρίνες θα εντατικοποιηθεί το 2013 και εκτιμάται ότι μέχρι το 2016 δεν θα υπάρχουν στην Εθνική Φρουρά τέτοιες οροφές. Για το 2013 θα προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας ποσό €800.000, ενώ για τα υπόλοιπα τρία συνεχή έτη θα προβλεφθεί ποσό €1.000.000 ανά έτος.

(δ)      Ο ρυθμός αφαίρεσης προκύπτει από τις διαθέσιμες πιστώσεις στους εκάστοτε προϋπολογισμούς αλλά και από την ανάγκη να γίνεται η όλη εργασία από εξειδικευμένα συνεργεία, μετά από προσεκτική μελέτη, καθότι το φάσμα των εργασιών δεν περιλαμβάνει μόνο την απλή αφαίρεση των οροφών με αμιαντολαμαρίνες αλλά και την ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με άλλα υλικά και πολλές φορές και την ενίσχυση των στατικών φορέων των οροφών που θα δεχθούν τα νέα υλικά. Επίσης για κάθε εργασία γίνεται και αλλαγή και τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ολόκληρης της οικοδομής.

(ε)      Όλα τα πιο πάνω απαιτούν μεγάλες πιστώσεις, πολλές μελέτες και μεγάλο χρονικό διάστημα για την υλοποίησή τους.

(στ)    Στόχος του Υπουργείου μας είναι να ολοκληρωθεί το όλο πρόγραμμα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Spread the love
Share This