Τροποποίηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/88/ΕC

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών έχει ολοκληρώσει την μελέτη της Κυπριακής νομοθεσίας που αφορά στην ρύθμιση του χρόνου εργασίας καθώς και της Ευρωπαϊκής σχετικής Οδηγίας και έχει υποβάλει τις θέσεις του στο EUROMIL. Σκοπός της σχετικής ενέργειας είναι αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των θέσεων όλων των Ευρωπαϊκών Συνδέσμων επί του θέματος, το ΔΣ του EUROMIL να υποβάλει τις θέσεις αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Οδηγία η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσμοθετηθεί το 2003 και έχει κριθεί ως ανεπαρκής αν ληφθούν υπόψη οι εκ βάθρων αλλαγές που επήλθαν στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες από τότε. Για το λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην αναθεώρηση και τροποποίηση της οδηγίας λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των Ευρωπαϊκών Συνδέσμων των Εργαζομένων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συνδέσμου μας, έχοντας επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να γίνει  ρύθμιση και οργάνωση του χρόνου εργασίας και στην Εθνική Φρουρά, όπως άλλωστε έχει γίνει στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες, άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του EUROMIL και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που μας τέθηκαν θέτοντας πάνω από όλα το δίκιο και την ανάγκη για ίση μεταχείριση όλων των Ευρωπαίων Ένστολων Πολιτών.

Spread the love
Share This