Τελετή παράδοσης εξοπλισμού στα ΚΑΑΥ Κιτίου

Στα πλάσια της κοινωνικής προσφοράς του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2016, η επίσημη παράδοση εξοπλισμού για δύο κτήρια παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Κιτίου.  Ο εξοπλισμός που έγινε με δωρέα του  ΣΑΚΣ περιλαμβάνει την επίπλωση δύο συνολικά ανακαινισμένων κτηρίων και μέρος του ηλεκτρικού τους εξοπλισμού. 

Spread the love
Share This