Σύσταση Συμβουλίου Ευρώπης 24 Φεβ 2010

Το Συμβούλιο της Ευρώπης την 24 Φεβ 2010 υιοθέτησε την σύσταση 2010(4) σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών της Ευρώπης.

Το γεγονός ότι η σύσταση αντανακλά την κοινή θέση και των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης το κάνει ένα ισχυρό ηθικό όπλο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την διαμόρφωση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύσταση έχει ισχύ από της υιοθέτησης της και έχει προβλεφθεί η αναθεώρηση της το 2012. Διαβάστε το μεταφρασμένο απο το EUROMIL  απόσπασμα CM-Rec_2010_4_(GR)   ή το αυθεντικό έγγραφο στα Αγγλικά  CM-Rec_2010_4

Spread the love
Share This