Συνάντηση του Προέδρου του ΣΑΚΣ με το Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Την Δευτέρα 02 Ιουν 2014, πραγματοποιήθηκε η αναβληθείσα συνάντηση της 30 Μαϊου 2014, μεταξύ των προέδρων του ΣΑΚΣ  Λγου (ΠΖ) Μαλιώτη Ιωάννη και
ΣΥΚΣ Αλχιας (ΔΒ) Μαρκουλίδου Κατερίνας με το Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παναγιώτη Αντωνίου. Κατά την συνάντηση οι δύο Πρόεδροι ενημέρωσαν τον κ. Αντωνίου για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της ΕΦ και ζήτησαν την μεσολάβηση του για άμεση προώθηση και επίλυση τους από τους αρμόδιους φορείς. Ο κ. Αντωνίου διαβεβαίωσε ότι κατανοεί την σοβαρότητα των προβλημάτων και ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην άμεση επίλυση τους.