Συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας

Στις 09 Οκτωβρίου 2013 το ΔΣ του Συνδέσμου μας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου. Ο κ. Υπουργός μας ενημέρωσε σε σχέση με τα αιτήματα τα οποία εγείραμε τα παρακάτω :

  1. Τα  προσχέδια  των νόμων και κανονισμών βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της  νομοτεχνικής  τους  επεξεργασίας.  Εντός του  μήνα θα τύχουμε ενημέρωσης   από  τον  Γ.  Διευθυντή του Υπουργείου κ. Μαλικίδη ενώ ο κ. Φωτίου  δεσμεύτηκε πως οι προτάσεις μας θα ληφθούν υπόψη πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.
  1. Το  Υπουργείο  Οικονομικών  επεξεργάζεται  νομοσχέδιο για προαγωγές, για όλες τις υπηρεσίες του κράτους συμπεριλαμβανομένων  και της ΕΦ, με την οικονομική αύξηση της αλλαγής κλίμακας να ενσωματώνεται στο μισθό απο το 2015 και μετά.
  1. Η  οικονομική  αποζημίωση των Αξκων  που εκπαιδεύονται στα σχολειά εξωτερικού θα τύχει επανεξέτασης. Επιπλέον  αναμένεται από το Σύνδεσμο μάς μελέτη για διεξαγωγή των σχολειών στην Κύπρο, η οποία εφόσον κριθεί συμφέρουσα και αποδοτική αυτά θα διεξάγονται στην Κύπρο.
  1. Το Πρατήριο θα παραμείνει ανοικτό, παρά την πρόταση της ιεραρχίας του ΓΕΕΦ  για κλείσιμο του, μέχρι  την υποβολή μελέτης από το Σύνδεσμο μας για εναλλακτική λύση και μόνιμη παραμονή του πρατηρίου σε λειτουργία.
Spread the love
Share This