Συνάντηση μελών Δ.Σ του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού με τον κ.Α/ΓΕΕΦ

Αγαπητοί συνάδελφοι,στα πλαίσια της ενημέρωσής σας για την συνάντηση αντιπροσωπείας του Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου-Λοχαγό Τεχνικού Κυπριανού Κύπρο, τον Γραμματέα-Υπολοχαγό Πεζικού Μαλιώτη Ιωάννη, τον Ταμία-Υπολοχαγό Πεζικού Παπαδημήτρη  Δημήτρη και το μέλος-Λοχαγό Οικονομικού Αντωνίου Ιωάννη, με τον κ. Α/ΓΕΕΦ παρουσία της ιεραρχίας του ΓΕΕΦ, που πραγματοποιήθηκε στις 151300 Φεβ 2011, σας παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση του ΓΕΕΦ στα διάφορα αιτήματα που τέθηκαν στη συνάντηση:α) Ενημέρωση των Δκσεων-Δνσεων του ΓΕΕΦ που πραγματοποιούν τοποθετήσεις Ε/Ε στελεχών σε επιτελεία και Μονάδες, ώστε να λαμβάνουν υπόψη το έτος αποφοίτησης τους από την ΣΣΕ, ανεξάρτητα του βαθμού που φέρουν, προκειμένου να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, τοποθέτηση Ε/Ε στελεχών σε θέσεις που να προΐστανται Ε/Κ αξκών, οι οποίοι είναι νεότεροι μεν κατά βαθμό, αλλά αρχαιότερης τάξης απ΄αυτούς κατά τη φοίτηση τους στις παραγωγικές σχολές.β) Για την εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των μεταθέσεων των στελεχών, εκπονήθηκε σχετική μελέτη η οποία παρουσιάστηκε στην ιεραρχία, εγκρίθηκε και στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες για την πιλοτική εφαρμογή της κατά το σχεδιασμό των μεταθέσεων των κατώτερων Αξκών τρέχοντος έτους, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, πριν το σύστημα τεθεί σε εφαρμογή οριστικά από τους χρήστες. γ) Αποφασίστηκε η χορήγηση 5 συνεχόμενων απαλλαγών στα στελέχη που αποσπώνται στα ΚΕΝ ως εκπαιδευτές, με το πέρας της εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων και τη χορήγηση ΦΠ για τις Μονάδες τους, σε αντιστάθμισμα του χρόνου απασχόλησης πέραν του ωραρίου. Η επάνδρωση των ΚΕΝ με τοποθέτηση από τώρα στελεχών και όχι με απόσπαση, θα επιδράσει αρνητικά στην επάνδρωση των λοιπών Μονάδων, ενώ θα υπάρχει μεγάλος αριθμός προσωπικού χωρίς ουσιαστικό έργο κατά την περίοδο μη λειτουργίας των ΚΕΝ. δ) Θα εκδοθεί διαταγή, σε συνέχεια του (α) σχετικού, με επιπλέον διευκρινίσεις ως προς το πότε μπορεί το προσωπικό να φέρει το φανελάκι που χορηγεί η Υπηρεσία, χωρίς το χιτώνιο, κατά τους θερινούς μήνες. Για τη χορήγηση «φλιζ» αντί του τζάκετ, η ΓΕΕΦ/ΔΥΠ θα εξετάσει κατά πόσο το   «φλιζ» εξυπηρετεί τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα υποβάλει σχετική πρόταση στην Ιεραρχία. Διευκρινίστηκε ότι, ακόμα και σε περίπτωση θετικής εισήγησης, η υλοποίησή της δε θα είναι άμεση καθόσον: 1. Εντός του 2010 χορηγήθηκε τζάκετ σε όλα τα στελέχη και το 2011 θα χορηγηθεί αδιάβροχος επενδύτης νάιλον και μάλλινο πουλόβερ.2. Θα προηγηθεί η εξάντληση του υπάρχοντος αποθέματος σε τζάκετ.( ε) Ως προς το θέμα επιδόματος εξωτερικού, το θέμα εξαίρεσης ή μη των επιδομάτων εκπαίδευσης που καταβάλλονται στα δικαιούμενα στελέχη της ΕΦ, από τις επιβληθείσες γενικές μειώσεις στα επιδόματα συντήρησης των κρατικών υπαλλήλων στο εξωτερικό, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Περί τα τέλη του 2010, το ΥΠΑΜ προώθησε σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ενέκρινε μόνο την κατ΄εξαίρεση καταβολή των πραγματικών εξόδων διανυκτέρευσης των επηρεαζόμενων στελεχών της ΕΦ, που είχαν υπογράψει συμβόλαιο ενοικίασης διαμερίσματος/σπιτιού πριν την τελευταία αναθεώρηση του επιδόματος συντήρησης εξωτερικού και μελλοντικά ζητεί την πιστή εφαρμογή της τελευταίας εγκυκλίου του, με τα νέα επιδόματα. Το θέμα επανεξετάζεται και πάλι από το ΥΠΑΜ, το οποίο ενδεχομένως να επανέλθει επί τούτου προς το Υπουργείο Οικονομικών.

 Για την εξέλιξη όλων των θεμάτων θα ενημερωθείτε εκ νέου έγκαιρα.

Spread the love
Share This