Συνάντηση Δ.Σ του Συνδέσμου Αξιωματικών με τον Υπουργό Άμυνας και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων