Συνάντηση Δ.Σ του Συνδέσμου Αξιωματικών με τον Υπουργό Άμυνας και την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων

Την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022, το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ)πραγματοποίησε εθιμοτυπικές συναντήσεις  με τον Υπουργό Άμυνας, κ. Χαράλαμπο Πετρίδη και  την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο συνεργασίας για δημιουργία περιβάλλοντος και συνθηκών προς εξύψωση του ηθικού των στελεχών και ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Κατά την εποικοδομητική συνάντηση με τον κ. Υπουργό συζητήθηκαν θέματα που εγείρονται των συνθηκών εργασίας και βελτίωση των όρων απασχόλησης όπως θεσμοθέτηση θερινής στολής με τροποποίηση του κανονισμού περί στολών, αναθεώρηση πτητικού επιδόματος και καθιέρωση επιδομάτων (πλευσίμων και υπηρεσιών διανυκτέρευσης). Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική ανέλιξη των στελεχών με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της νομοθεσίας για Κρίσεις- Αποστρατείες ως ευδοκίμως τερματίσας την Υπηρεσία – Προαγωγές, καταλήγοντας σε συμφωνία για την από κοινού διαβούλευση στο θέμα της τροποποίησης των εν λόγω  κανονισμών. Τέλος, έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος για παραχώρηση οικήματος του Συνδέσμου Αξιωματικών.

Ακολούθως  στην συνάντηση με την Προέδρου της Βουλής μέσα σε εγκάρδιο κλίμα συντελέστηκε ενημέρωση για τον θεσμικό ρόλο του Συνδέσμου, την συμβολή του στα κοινά αλλά και την εξωστρέφεια που εκτελεί με την συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο αποσκοπώντας στην διαφώτιση για το Κυπριακό ζήτημα.

Το Δ.Σ του Σ.Α.Κ.Σ τόνισε την αδήριτη ανάγκη ενεργού συμμετοχής του, κατά τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και διαφάνειας.

Η ΠτΒ χαιρέτισε την πολύτιμη συμβολή του Συνδέσμου, διαβεβαιώνοντας την αμέριστη συμπαράσταση της, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση συνεργασία προς όφελος των κοινών αρχών και αξιών που μας διέπουν. Ταυτόχρονα, έκφρασε την ευαρέσκεια της, για την έμπρακτη στήριξη του Συνδέσμου στον τομέα των ίσων ευκαιριών,  αυξάνοντας την συμμετοχή των γυναικών στον Σύνδεσμο Αξιωματικών, προς ενίσχυση του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς.

 

 

Spread the love
Share This