ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στις 17 Απριλίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας παρευρέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας για ενημέρωση περί της τροποποίησης του νόμου για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Στελεχών και των οικογενειών τους . Με την νέα τροποποίηση του νόμου τα στελέχη της ΕΦ καλούνται για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα δημόσια νοσηλευτήρια, αυτοί και οι οικογένειες τους , να συνεισφέρουν με αποκοπή από τον ακαθάριστο μισθό τους το ποσοστό του 1.5%. Επιπλέον προβλέπεται για την κάθε επίσκεψη τους στις πρώτες βοήθειες η συνεισφορά τους σε εγγραφή του ποσού των 3 ευρώ ενώ για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό η συνεισφορά τους σε 6 ευρώ. Για το κάθε φάρμακο το οποίο αναγράφεται σε συνταγή θα πληρώνεται προς 0.50 σεντ με μέγιστη συνεισφορά τα 10 ευρώ . Στην εν λόγω συνεδρία διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο διαβούλευσης πράγμα το οποίο το αναφέραμε , ότι ήρθαμε προ τετελεσμένων γεγονότων καθώς και ότι για θέμα αρχής δεν έπρεπε να συμπεριληφθούμε σε αυτή την τροποποίηση του νόμου. Επίσης αναφέραμε τη διαφορετικότητα του επαγγέλματος μας, ως προς την επικινδυνότητα καθώς και τη διαρκή υπηρεσία, σε σχέση με τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους και την ανάγκη της τροποποίησης του νόμου με την συμπερίληψη της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση διατεταγμένης υπηρεσίας και εν ώρα καθήκοντος, πράγμα το οποίο έγινε αντιληπτό από όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής επιτροπής και δόθηκαν σαφείς οδηγίες ώστε να ρυθμιστεί είτε με τροποποίηση του νόμου είτε με άμεση έκδοσης εγκυκλίου από τον Υπουργό Υγείας .


 

Spread the love
Share This