Συμμετοχή στην Διαμόρφωση των Νόμων και Κανονισμών

Απο τις αρχές του Σεπτέμβρη 2010 στο ΥΠΑΜ γίνονται συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων φορέων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων Νόμων και Κανονισμών που διέπουν την Εθνική Φρουρά και τον Κυπριακό Στρατό. Ο Σύνδεσμος μας συμμετέχει και εκφράζει τις απόψεις του γραπτώς και προφορικώς στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων ώστε μαζί με το Υπουργείο και την Ηγεσία του ΓΕΕΦ οι νέοι Νόμοι και Κανονισμοί να είναι όσο το δυνατό πιό καλοί και εφαρμόσιμοι. Έχουν εξεταστεί μέχρι τωρα ο Νόμος περί Στρατού της Δημοκρατίας, οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί και οι Περί Ιεραρχίας Προαγωγών και Αφυπηρετίσεων Κανονισμοί ενώ δεν είχαμε καθόλου συμμετοχή στην διαμόρφωση του Περι Εθνικής Φρουράς Νόμου ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Αμυνας της Βουλής για συζήτηση.

Spread the love
Share This