Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού στο 125o Συνέδριο του EUROMIL

Μεταξύ 28 και 29 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Trenčín της Σλοβακίας το 125ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατιωτικών Συνδέσμων και Συντεχνιών EUROMIL. 

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο της Σλοβακίας ZVSR, ενώ πέραν από τις αντιπροσωπείες των μελών του EUROMIL, παρόντες ήταν επιστημονικό προσωπικό και στρατιωτικοί αντιπρόσωποι από το Υπουργείο Άμυνας της Σλοβακίας. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες καταπιάστηκαν σε διάφορα επιμέρους ζητήματα που άπτονται του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών μελών αλλά και του ίδιου του οργανισμού EUROMIL. Ειδικότερα συζητήθηκε η δυνατότητα ίσης εκπροσώπησης και η εξασφάλιση δικαιώματος συμμετοχής  των διάφορων στρατιωτικών οργανώσεων σε κάθε χώρα μέλος του EUROMIL. Αξιοσημείωτη αναφορά έγινε στην  έγκριση συμμετοχής του νεοσύστατου Ιταλικού συνδέσμου ITAMIL ως μέλος του οργανισμού ΕUROMIL, υπό το καθεστώς του παρατηρητή. 

Επιπλέον των ανωτέρω, παρουσιάστηκαν και οι 6-μηνιαίες ενημερωτικές εκθέσεις (national reports) εκάστου συνδέσμου-οργανισμού, οι οποίες αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων αλλά και προκλήσεων-προβλημάτων που αντιμετωπίζει έκαστο μέλος καθώς και τις ενέργειες που γίνονται για την επίλυση τους.

Τον Σύνδεσμο Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού αντιπροσώπευσαν ο Λοχαγός Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, ο Λοχαγός Μωυσής Σάββα και η Ανθυποπλοίαρχος Λάουρα Παπακωνσταντίνου.

Πρώτιστο θέμα για τον Σύνδεσμο Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού ήταν αναφορά στην συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974.

Σχετικά με τα ευρύτερα θέματα ασφαλείας αναφορά έγινε στις δυσανάλογες ροές παράτυπων μεταναστών, τις οποίες αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. 

Ακολούθως ο ΣΑΚΣ αναφέρθηκε στην επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού για την ρύθμιση του χρόνου εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, μετά από χρόνια προσπαθειών τόσο του ΣΑΚΣ όσο και του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ) και της αμέριστης υποστήριξης του ΕUROMIL.

Τέλος, η αντιπροσωπεία του ΣΑΚΣ συμμετείχε μαζί με την αντίστοιχη του ΣΥΚΣ στην ομάδα εργασίας «ΚΜ της ΕΕ της νότιας Ευρώπης (Μεσογείου)» σε εργαστήριο ανταλλαγής απόψεων με θέμα την αποκατάσταση και την κοινωνική ευημερία των βετεράνων πολέμου.

Επί ευκαιρίας της διεξαγωγής του συνεδρίου σε μια χώρα που μεταξύ άλλων συνορεύει με την Ουκρανία, ο  ΕUROMIL διακύρηξε ομόφωνα με ψήφισμα του την στήριξή του στον δοκιμαζόμενο άμαχο πληθυσμό και κάλεσε τα αντιμαχόμενα μέρη προς παύση των συγκρούσεων. 

Spread the love
Share This