Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη

Ο Σύνδεσμος θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι αντιπροσωπεύτηκε στη χθεσινή Πανσυνδικαλιστική Διάσκεψη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία έγινε σαφές ότι δεν θα γίνουν οποιεσδήποτε περικοπές μισθών ή πάγωμα προσαυξήσεων στο παρόν στάδιο. Οποιοδήποτε θέμα θα τεθεί από πλευράς κυβέρνησης, θα επιλυθεί με διάλογο στη βάση των εργασιακών θεσμών.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         14/12/2010

Spread the love
Share This