ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990-2002

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990-2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990-2002.pdf

Spread the love
Share This