ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ,ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990

Ο ΠΕΡΙ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990.pdf

Spread the love
Share This