Οι Περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμοί του 2016-2018

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016-2018.

Κανονισμοί Προαγωγών 2016.pdf

ΚΔΠ 88-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 39.pdf

Spread the love
Share This