ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Εδώ θα βρείτε την μελέτη του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, για την Μοριοδότηση των Μεταθέσεων για τα Στελέχη.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ