ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Εδώ θα βρείτε την μελέτη του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού, για την Μοριοδότηση των Μεταθέσεων για τα Στελέχη.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

Spread the love
Share This