ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ

     Μετά από την τροποποίηση του Περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρυθμίσεις και Τέλη) Νόμου, που καθορίζει μεταξύ άλλων ότι τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων θα καταβάλουν και αυτά ως υποχρεωτική εισφορά το 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους  για να μπορούν να έχουν την δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη, επήλθαν οι παρακάτω διαφοροποιήσεις

ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. «Δικαιούχος» ορίζεται πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε κάρτα νοσηλείας.
 2. «Αφυπηρετήσας δημόσιος υπάλληλος» ορίζεται ο δημόσιος υπάλληλος που αφυπηρέτησε δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας και περιλαμβάνεται κάθε μέλος του Κυπριακού Στρατού που αφυπηρέτησε.
 3. «Εξαρτώμενος» σημαίνει:       α. τον/τη σύζυγο

 β. τα τέκνα των οποίων η ηλικία είναι κάτω των είκοσι ενός (21) ετών ή είναι συντηρούμενα από αυτόν, καθώς και εκείνα του/της συζύγου του. 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

 1. Η ταυτότητα ή κάρτα νοσηλείας ισχύει για περίοδο δύο ετών από την έκδοση της. Δίνετε η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να ορίζει διαφορετική περίοδο ισχύος για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Για την έκδοση της κάρτας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Υ.Υ (Ι.Υ 87) «Αίτηση για Ταυτότητα Νοσηλείας και Υπεύθυνη Δήλωση Εισοδημάτων» το οποίο μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy. ή στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (ΚΕΠ) όπου και υποβάλλονται.
 2. Οι Δικαιούχοι ασθενείς που κάνουν χρήση ασθενοφόρου για την μεταφορά τους από και προς τα νοσηλευτήρια, την «Αροδαφνούσα», το ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, σε περίπτωση που τούτο επιβάλλεται λόγω  της κατάστασης της υγείας, δεν καταβάλλουν τέλη. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται τέλη τα οποία εξαρτώνται από την απόσταση, την συνοδεία νοσοκόμου ή γιατρού αναλόγως.
 3. Οι Δικαιούχοι ασθενείς καταβάλουν για κάθε επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία το ποσό των τριών ευρώ (3€) για κάθε εξέταση από γενικό ιατρό και έξι ευρώ (6€) για κάθε εξέταση από ειδικό ιατρό.
 4. Οι Δικαιούχοι εξωτερικοί ασθενείς καταβάλουν για κάθε κλινική ή εργαστηριακή εξέταση το ποσό των (0,50€) με μέγιστη δυνατή χρέωση τα δέκα ευρώ (10€) ανά έντυπο παραπομπής κλινικού ή εργαστηριακού ελέγχου.
 5. Οι Δικαιούχοι ασθενείς καταβάλουν τέλος ύψους πενήντα σεντ (0,50€) ανά συνταγογραφούμενο φάρμακο με μέγιστη δυνατή χρέωση τα δέκα ευρώ (10€) ανά συνταγή.
 6. Για κατ΄οικον επίσκεψη δικαιούχου ασθενούς καταβάλλεται τέλος

             α. Σε αστικές περιοχές  δέκα οκτώ ευρώ (18€)

             β. Στην ύπαιθρο έντεκα ευρώ (11€)

 1. Για οποιεσδήποτε θεραπείες ή υπηρεσίες για περιστατικά που παρουσιάζονται στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών και τα οποία κρίνονται από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό ως επείγουσα, καταβάλλεται το ποσό των δέκα ευρώ (10€), με εξαίρεση σε ότι αφορά τα μέλη της Εθνικής Φρουράς τους στρατιώτες που υπηρετούν την θητεία τους.(Αναμένουμε έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας το οποίο θα εξαιρεί από την καταβολή τελών σε όλα τα μέλη του Κυπριακού Στρατού τα οποία τελούσαν σε υπηρεσία όταν προέκυψε η ανάγκη παραπομπής τους στο ΤΑΕΠ.)    
 1. Οι δικαιούχοι ΔΕΝ καταβάλλουν κανένα τέλος ενώ διατελούν ως εσωτερικοί ασθενείς σε Κρατικό Ιατρικό Ίδρυμα.
 1. Όταν το πρόσωπο το οποίο έτυχε περίθαλψης σε Κρατικό Ιατρικό Ίδρυμα καλύπτεται από οποιοδήποτε ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλη παρόμοια διευθέτηση, εξαιρουμένων των συντεχνιακών ταμείων υγείας, τούτο υποχρεούται να καταβάλει το ποσό το οποίο δικαιούται να απαιτήσει από το εν λόγω ταμείο ή διευθέτηση για την περίθαλψη της οποίας έτυχε, έστω και αν είναι δικαιούχος.
Spread the love
Share This