ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αποτελέσματα από την συνάντηση με την κοινοβουλευτική επιτροπή άμυνας.doc

Spread the love
Share This