Κοινή Συγκέντρωση Συνδέσμων Αξιωματικών-Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού

Τα ΔΣ των Συνδέσμων Αξιωματικών- Υπαξιωματικών του Κυπριακού Στρατού σας ενημερώνουν ότι στις 11 Μαίου 2015 στις 18:00 πραγματοποιήθηκε μαζική κοινή συγκέντρωση των μελών των δύο συνδέσμων με θέμα τις εξελίξεις στον υπό συζήτηση Κανονισμό Ωραρίου.   Με το πέρας της συγκέντρωσης εκδώθηκε κοινή ανακοίνωση η οποία επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας.

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΙΣΤΟΛΗ ΣΑΚΣ-ΣΥΚΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015