Κατοχύρωση Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων

Ο Σύνδεσμός μας, χαιρετίζει την ψήφιση, από την Ολομέλεια της Βουλής, των δύο (2) Νομοσχεδίων, για το Συνταξιοδοτικό, με τα οποία κατοχυρώνονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και των νεότερων Αξιωματικών, Τάξεως 2016 και εντεύθεν, καθώς και η κατάργηση φορολόγησης του εφάπαξ ποσού και αφορά όλους τους Αξιωματικούς. Ο Σύνδεσμός μας, συμμετείχε, ενεργά, στις διαβουλεύσεις, με την ΠΑΣΥΔΥ και τις υπόλοιπες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και συνέβαλε στην επίτευξη της πιο πάνω συμφωνίας.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, στην ΠΑΣΥΔΥ και στις λοιπές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, που συνέτειναν σ’ αυτή την επιτυχή έκβαση.

Spread the love
Share This