ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Φ.

Αγαπητά μέλη,  το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για τα περιστατικά που παρουσιάζονται στα ΤΑΕΠ των κρατικών νοσηλευτηρίων δεν θα καταβάλετε κανένα τέλος νοουμένου οτι ισχύουν οι ακόλουθες προυποθέσεις: 1) ο ασθενής είναι μέλος των σωμάτων ασφαλείας 2)το περιστατικό κρίνεται από τον αρμόδιο ιατρικό λειτουργό ως επείγουσας φύσεως 3) ο τραυματισμός οφείλεται αποκλειστικά στην εκτέλεση των ειδικών υπηρεσιακών καθηκόντων.

                                                                                

Spread the love
Share This