Η Εθνική Ασφάλεια Έχει και Κοινωνική Πτυχή

     «Ένστολοι Πολίτες», μια αρχή στην οποία οι ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι και οι συντεχνίες των στρατιωτικών μελών του EUROMIL είναι προσηλωμένοι και ως τέτοιοι δικαιούνται να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων με όλους τους άλλους πολίτες.

    Ο EUROMIL και τα μέλη του έχουν την πεποίθηση πως οι κυβερνήσεις οφείλουν και έχουν καθήκον να παρέχουν στους στρατιωτικούς την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζονται. Οι στρατιωτικοί καλούνται να κάνουν συνεχώς θυσίες  -συμπεριλαμβανομένης και της υπέρτατης, να δώσουν την ίδια τους τη ζωή– στην υπηρεσία του έθνους και της διεθνούς νομιμότητας. Είναι ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο που οι άντρες και οι γυναίκες που επιλέγουν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, πρέπει πάντοτε να μπορούν να απολαμβάνουν δίκαιης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σεβασμού από τους συμπολίτες τους. Ακόμα, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτοί και οι οικογένειές τους πρέπει να συντηρούνται και ν’ ανταμείβονται όπως τους αξίζει.

     Την περίοδο αυτή, με τις σημαντικές περικοπές στις αμυντικές δαπάνες, τον περιορισμό των αποδοχών των στρατιωτικών, την προς το δυσμενέστερο μεταβολή των συνθηκών εργασίας εντός του στρατεύματος, οι σύνδεσμοι των στρατιωτικών μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό της πολιτείας. Εμπειρίες δεκαετιών έχουν καταδείξει περίτρανα πως στις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί πλήρη δικαιώματα στους στρατιωτικούς για να οργανώσουν συνδέσμους, δεν υπάρχει έλλειψη πειθαρχίας ή ακόμα και μαχητικής ικανότητας. Συμβαίνει μάλιστα το αντίθετο, εμπλέκοντας σ’ έναν διαρκή κοινωνικό διάλογο τους κατ’ εξοχήν υπευθύνους της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας, τους προασπιστές των δικαιωμάτων του λαού, τους δημοκρατικά οργανωμένους στρατιωτικούς, το ηθικό και η αφοσίωσή τους έχουν «de facto» βελτιωθεί δραματικά ενώ παράλληλα και ταυτόχρονα αυξάνεται και η μαχητική ικανότητα του στρατεύματος.

      Οι στρατιωτικοί είναι και αυτοί «ένστολοι πολίτες». Πώς μπορούν, αλήθεια, να προασπιστούν τα δικαιώματα των υπόλοιπων συμπολιτών τους αν αυτοί δεν τα απολαμβάνουν;

Τα κείμενα αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους.

                 

Σταύρος Κύρου

Μέλος του ΔΣ του EUROMIL