Ευχαριστίες από τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου

Σε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του ΣΑΚΣ, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, αναφέρουν με ευχαρίστηση ότι ο Σύνδεσμος τους μετά από αγώνα ενός έτους έχει καταφέρει να κερδίσει την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης για τα μέλη του. Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 30 Απρ 2010. Προστίθεται στην επιστολή του ΣΑΚ: ¨Νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για την έμπρακτη συμπαράσταση σας, η οποία ήταν για μας πολύτιμη και διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου μας. Οι κοινοί μας αγώνες, πάντοτε προς όφελος των μελών μας, θα πρέπει να μας κρατούν ενωμένους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα¨.

Spread the love
Share This