Ευρωπαϊκά Επίκαιρα

Από σήμερα 19 Απρ 2010 η ενημέρωση των μελών μας θα γίνεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δημοσιεύονται εδώ τα ενημερωτικά φυλλάδια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Στρατιωτικών Οργανώσεων EUROMIL στον οποίο είμαστε μέλη απο την 7 Νοε 2010.