Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σας γνωρίζουμε ότι στις 8 Απριλίου 2009 ημέρα Τετάρτη στις 18:30 στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου μας.

     Η Γενική Συνέλευση θα περιλάβει τα πάρα κάτω θέματα :

           (α) Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης .

        (β) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων .

            (γ) Έκθεση του ταμεία και λογοδοσία επί των οικονομικών πεπραγμένων και έγκριση τους .

              (δ) Θέματα που εγείρονται από παρευρισκόμενα μέλη προς συζήτηση.

     Με το πέρας της Γενικής συνέλευσης θα ακολουθήσει στον ίδιο χώρο Καταστατική Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου για τα πάρα κάτω άρθρα :

          (α) Τροποποίηση του άρθρου 1 που αφορά την ονομασία του συνδέσμου από ‘’ .. Σύνδεσμος Αξιωματικών  του Στρατού της Δημοκρατίας ..‘’  σε ‘’.. Σύνδεσμος Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού  ..’’ και

          (β) Τροποποίηση του άρθρου 21 που αφορά τη Σφραγίδα- Έμβλημα του Συνδέσμου  από ‘’..φέρουσα το όνομα  Σύνδεσμος Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας ..’’ σε ‘’.. Σύνδεσμος Αξιωματικών του Κυπριακού  Στρατού  ..’’ 

  Η παρουσία όλων  των μελών κρίνεται απαραίτητη και περιμένουμε την θετική ανταπόκριση σας.

Spread the love
Share This