Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σας γνωρίζουμε ότι την 26 1800 Μαϊου 2010 θα πραγματοποιηθεί η 2η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού. Η Συνέλευση θα γίνει στο Συνεδριακό χώρο “ΘΑΛΑΣΣΑ” στην Ακτή του Κυβερνήτη.

Η Γενική Συνέλευση θα περιλάβει τα πάρα κάτω θέματα :

        (α) Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης .

        (β) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων .

        (γ) Έκθεση του ταμεία και λογοδοσία επί των οικονομικών πεπραγμένων και έγκριση τους .

        (δ) Θέματα που εγείρονται από παρευρισκόμενα μέλη προς συζήτηση.

    Παρακαλούμε για την μαζική συμμετοχή όλων των μελών του Συνδέσμου. Με το πέρας της συνέλευσης θα κληρωθούν πλούσια δώρα μεταξύ των παρευρισκόμενων μελών.