ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ), χαιρετίζει την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εγκρίνει την πρόταση του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεως, για την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού, για Αποστρατείες Αξιωματικών, στους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς, οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό την αποσυμφόρηση της πυραμίδας στην ιεραρχία του στρατεύματος.

Οι ενέργειες αυτές, αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα και τη θέληση των κ.κ Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και Υπουργού Άμυνας, για την αναδιοργάνωση της ΕΦ σε βάθος, η οποία στηρίζεται στην εξύψωση του ηθικού και της περαιτέρω παροχής κινήτρων στους Αξιωματικούς, προχωρώντας στην άρση της στασιμότητας που παρατηρείται εδώ και χρόνια στις προαγωγές και στη μη ανέλιξή τους.

Κλείνοντας, ευχαριστούμε τους Συναδέλφους που αποστρατεύονται, για την προσφορά τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους, ενώ στους Συναδέλφους που προάγονται, ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα τους στρατιωτικά καθήκοντα.

Spread the love
Share This