Εγκύκλιος της ΠΑΣΥΔΥ πρός τα μέλη.Προωθούμενα μέτρα για τα προβλήματα της οικονομίας. Διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για λήψη δυναμικών μέτρων

Συνάδελφοι, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις για τα προωθούμενα μέτρα για αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας με τα οποία στην ουσία στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι με έκδηλη προσπάθεια να φορτωθούν εξ ολοκλήρου στις πλάτες των μισθωτών του δημοσίου οι συνέπειες μιας κρίσης για την οποία ουδόλως ευθύνονται.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα συνειδητοποιώντας έγκαιρα τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από την πρωτόγνωρη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση δήλωσε την ετοιμότητα του να συμβάλει στην υιοθέτηση δίκαιων μέτρων για έξοδο από την ύφεση.

 Πρωτοστατώντας μάλιστα προς την ορθή κατεύθυνση αποποιήθηκε τις δικαιούμενες γενικές αυξήσεις για τα έτη 2010 και 2011, απαιτώντας να δοθούν στην πράξη δείγματα γραφής τόσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όσο και για τη φορολόγηση του πλούτου, προϋποθέσεις που δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν.

 Παρά ταύτα οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ συμμετέχοντας σ’ ένα νέο κύκλο επαφών με την κυβέρνηση κατέληξαν στην πρόσφατη γνωστή συμφωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποδεχόμενοι νέα συνεισφορά των εργαζομένων του δημόσιου τομέα ύψους 4.25%, με την αποκοπή 3% από τους μισθούς των υπαλλήλων για περίοδο τριών χρόνων υπό μορφή έκτακτης συνεισφοράς και αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς τους στο ταμείο χηρών και ορφανών κατά 1.25%.

 Δυστυχώς και οι νέες αυτές επαχθείς για τους εργαζόμενους παραχωρήσεις κρίθηκαν αμελητέες και ανεπαρκείς από τους εργοδοτικούς κύκλους και συγκεκριμένους βουλευτές και πολιτικά κόμματα, ενώ ο συσσωρευμένος πλούτος και το μεγάλο κεφάλαιο συνεχίζουν να παραμένουν στο απυρόβλητο. 

 Είναι πλέον περισσότερο από ορατή και έκδηλη η απόφαση τους για μονομερή προώθηση και ψήφιση προτάσεων Νόμου που προνοούν περαιτέρω αποκοπές μισθοδοτικών, συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων μας και διαφοροποιήσεις σε όρους εργοδότησής μας, επιδεικνύοντας πλήρη περιφρόνηση στον κοινωνικό διάλογο και τις θεσμοθετημένες διαδικασίες με οπισθοδρόμηση στις αναχρονιστικές εποχές του αποφασίζουμε και διατάσσουμε ερήμην των άμεσα επηρεαζομένων.

 Ανάμεσα στα μέτρα που μονομερώς επιχειρούν να προωθήσουν νομοθετικά, αναφέρουμε ενδεικτικά την συνεισφορά ύψους 4% επί των ακαθάριστων απολαβών των υφιστάμενων υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έναντι του επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης, τον υπολογισμό της σύνταξης και του εφάπαξ με βάση το μέσο όρο των μισθών των τελευταίων 30 μηνών, την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των δημοσίων υπαλλήλων στο 65ο έτος της ηλικίας τους και υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων με βάση το μέσο όρο των 50 τελευταίων μισθών, τη μείωση του επιδομάτων βάρδιας και της υπερωριακής απασχόλησης κ.α.

 Συνάδελφοι, το έκτακτο Συνέδριο μας στις 2 Αυγούστου δήλωσε ετοιμότητα για ουσιαστική συνεισφορά των δημοσίων υπαλλήλων για αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας.  Παράλληλα όμως επαναβεβαίωσε την πάγια θέση και το μόνιμο στόχο της ΠΑΣΥΔΥ για  περιφρούρηση ζωτικών δικαιωμάτων των μελών και κατακτήσεων που κερδήθηκαν με αγώνες δεκαετιών.  Οι μισθοί και οι συντάξεις των υπηρετούντων υπαλλήλων τυγχάνουν συμβατικής, νομοθετικής και νομολογιακής κατοχύρωσης και συνεπώς είναι για μας δικαιώματα αναφαίρετα και αδιαπραγμάτευτα.  Και η θέση μας αυτή δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί ποσώς και συνεχίζει να παραμένει αναλλοίωτη.

 Για τη διασφάλιση των πιο πάνω στόχων και ενόψει των αρνητικών εξελίξεων που προδιαγράφονται έχει αποφασιστεί η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας τη Δευτέρα 22 Αυγούστου από τις 8.00π.μ. – 14.00μ.μ. ανάμεσα στα μέλη μας δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο τη λήψη δυναμικών μέτρων. Για τους υπαλλήλους που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 06.00 και 20.30 για να μπορέσουν να ψηφίσουν όλα τα μέλη.

 Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους εργασίας σε προκαθορισμένα σημεία που θα σας κοινοποιηθούν και θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές.  Με την ψηφοφορία θα εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή να προγραμματίσει απεργιακές κινητοποιήσεις στο χρόνο και την έκταση που θα χρειαστεί, ανάλογα με τις εξελίξεις, σε περίπτωση που διαφανεί ότι επιχειρείται:

 α.  Παραβίαση της συμφωνίας των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

β. Μονομερής προώθηση από τη Βουλή προτάσεων Νόμου που να προνοούν περαιτέρω αποκοπές μισθοδοτικών, συνταξιοδοτικών και άλλων ωφελημάτων και διαφοροποιήσεις σε όρους εργοδότησης.

 Σε ανάλογες ενέργειες προχωρούν ήδη και οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, ενώ συνεννοήσεις γίνονται και με τις υπόλοιπες Οργανώσεις του κρατικού τομέα.

 Συνάδελφοι, η Οργάνωση μας σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του κοινωνικού διαλόγου, και της τριμερούς συνεργασίας, που στην ουσία είναι ταυτόσημες με τις αρχές της ίδρυσης αλλά και της ίδιας της ύπαρξης της, σας καλεί να υπερψηφίστε την απόφαση για δυναμική αντίδραση στις προωθούμενες μονομερείς φαλκιδεύσεις αναφαίρετων δικαιωμάτων και ζωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας.

 Πιστεύουμε ότι η αντίδραση μας στη νοοτροπία της μονομερούς επιβολής θέσεων κατά παράβαση των θεσμοθετημένων διαδικασιών θα πρέπει να είναι άμεση, μονολιθική και αποφασιστική.

                                                                                           Από την Κεντρική Γραμματεία

ΑΛ/ΜΓ

Spread the love
Share This