ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Τχης (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Αντιπρόεδρος Α

Ανχης (ΠΖ) Κρασιάς Μιχάλης

Αντιπρόεδρος Β

Τχης (ΠΖ) Παπαγεωργίου Ζαχαρίας

Οργανωτικός Γραμματέας

Ανχης (ΠΖ) Κοτζιήκας Χρίστος

Γραμματέας

Τχης (ΠΒ) Σεβέρης Γιώργος

Ταμίας

Λγος (ΠΖ) Σάββα Μωυσής

Εκπρόσωπος Τύπου

Ανθχος (ΠΝ) Παπακωνσταντίνου Λάουρα

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων

Λγος (ΠΖ) Χαραλαμπίδης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

Ασμχος (Ι) Λοϊζίδης Κυριάκος

Πρόεδρος

Τχης (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Αντιπρόεδρος Α

Ανχης (ΠΖ) Κρασιάς Μιχάλης

Αντιπρόεδρος Β

Τχης (ΠΖ) Παπαγεωργίου Ζαχαρίας

Οργανωτικός Γραμματέας

Ανχης (ΠΖ) Κοτζιήκας Χρίστος

Γραμματέας

Τχης (ΠΒ) Σεβέρης Γιώργος

Ταμίας

Λγος (ΠΖ) Σάββα Μωυσής

Εκπρόσωπος Τύπου

Ανθχος (ΠΝ) Παπακωνσταντίνου Λάουρα

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων

Λγος (ΠΖ) Χαραλαμπίδης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

Ασμχος (Ι) Λοϊζίδης Κυριάκος

Spread the love
Share This