Δημιουργία Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Στρατού

Ο Σύνδεσμος μας , για την αποδοτικότερη και γρηγορότερη μελέτη και επίλυση των αιτημάτων του, υπόβαλε προσχέδιο καταστατικού για δημιουργία Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Στρατού (ΜΕΠΣ), στα πρότυπα αυτής της Αστυνομίας . Η εν λόγω πρόταση παρουσιάσθηκε και στην ιεραρχία και αναμένουμε την απόφαση για υλοποίηση της. Η δημιουργία της ΜΕΠΣ τυγχάνει και της στήριξης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου καθώς και του ίδιου του ΥΠΑΜ.