Δελτίο Τύπου 30 Απρ 2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι  μετά  τις εκλογές  της  24ης  Απριλίου 2015 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αξκών Κύπρου, στην πρώτη του συνεδρία στις 27 Απριλίου 2015 καταρτίστηκε  σε σώμα όπως παρακάτω:

Πρόεδρος                                        

Αντιπρόεδρος  Α                            

Αντιπρόεδρος  Β                            

Οργανωτικός Γραμματέας              

Γραμματέας          

Ταμίας      

Εκπρόσωπος Τύπου            

Εκπρόσωπος Διεθνών Σχέσεων  

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων              

Σχης(ΠΖ) Ψαράς Χρήστος

Λγός (ΤΧ) Κυπριανού Κύπρος

Τχης(ΠΖ) Κρασιάς Μιχάλης

Λγός(ΠΖ) Σαμούτης Πάρης

Ανχης(ΠΖ) Νικολαΐδης Ανδρέας

Υπλγός (ΠΖ) Σάββα Μωϋσής

Υπλγός(ΠΖ) Χαραλαμπίδης Παναγιώτης

Λγός(ΠΖ) Παπαδημήτρης Δημήτρης

Λγός(ΠΖ) Χρυσοστόμου Ανδρέας

 

Spread the love
Share This