Δελτίο Τύπου 13 Νοεμβρίου 2015

Το ΔΣ του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι μεταξύ 09-10 Νοεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος του ΔΣ προέβηκε κατόπιν πρόσκλησης σε δηλώσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το θέμα της ψήφισης των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμών του 2015.  Οι υπόψη δηλώσεις είναι αναρτημένες για δική σας ενημέρωση σε ιστοσελίδα ΣΑΚΣ στο πεδίο «ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΒΙΝΤΕΟ».  Επιπλέον θα βρείτε αναρτημένο στο πεδίο «ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ-ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» τον υπόψη Κανονισμό όπως αυτός κατατέθηκε σε Επιτροπή Άμυνας για συζήτηση.  Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι επίκειται έκτακτη Γενική Συνέλευση σε ημερομηνία και χώρο που θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα.

Spread the love
Share This