Δελτίο Τύπου 02 Μαίου 2015

Το ΔΣ του Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι στις 30 Απριλίου 2015 σε συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, έγινε αρχική τοποθέτηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων επί του Κανονισμού  που ρυθμίζει το Ωράριο Υπηρεσίας και Καθήκοντος των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας.  Η εν λόγω τοποθέτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 07 Μαίου 2015 και ακολούθως θα προωθηθεί στην ολομέλια της Βουλής των Αντιπροσώπων προς ψήφιση.  Στο παρών στάδιο δεν δύναται να προβούμε σε λεπτομερή ενημέρωση σας λόγω του ότι η υπόψη διαδικασία βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη.  Κατόπιν της έγκρισης του Κανονισμού θα προβούμε σε λεπτομερή ενημέρωση σας σχετικά με τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων καθώς και για το περιεχόμενο του εν λόγω Κανονισμού. 

Spread the love
Share This