Δελτίο Τύπου υπ’ αριθμό 5

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών μας και των Μ.Μ.Ε για τις δραστηριότητες μας ,θα θέλαμε να πληροφορήσουμε ότι κατά τον μήνα Απρίλιο, ο Σύνδεσμος μας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 1η Ετήσια Γενική του Συνέλευση και συμμετείχε για πρώτη φορά στις εργασίες του 99 Presidium του Euromil (European Organisation of Military Associations).