Δελτίο Τύπου υπ΄αριθμό 4

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αξιωματικών θα ήθελε να πληροφορήσει τα μέλη του ότι στις 8 Απριλίου 2009 ημέρα Τετάρτη, στις 18:30, θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας.Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου θα διεξαχθεί και Καταστατική  Συνέλευση . Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη και αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση τους.

Spread the love
Share This