Δήλωση του Προέδρου του EUROMIL

Mε την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής ημέρας δράσης και αλληλεγύης ο Πρόεδρος του EUROMIL προέβει στην ακόλουθη δήλωση: Δήλωση προέδρου EUROMIL