Δήλωση συμπαράστασης του Euromil προς τον J Bravo.

Την 2 Απριλιου 2013 ο Πρόεδρος του Ισπάνικου Στρατιωτικού Συνδέσμου Aume για τρίτη φορα βρεθήκε φυλακισμένος λόγο της δραστηριότητας του, μετά απο καταδικαστική απόφαση του στρατοδικίου. Ο Πρόεδρος του Euromil Emmanuel Jacob προέβει στην παρακάτω δήλωση.

Spread the love
Share This