ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΟΣ) ΤΟΥ 2012

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (ΝΟΜΟΙ)