Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε, ότι εγκρίθηκε το αίτημα του Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) για επισκέψεις των μελών του Προεδρείου του στις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, από 27 Απρ έως 13 Μαΐου 2011, προς ενημέρωση-εγγραφή νέων μελών, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.  Παρακαλούμε για την καθολική συμμετοχή των μελών καθώς και αξιωματικών μη μελών που επιθυμούν να εγγραφούν.

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΑΚΣ

 

Α/Α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΑΞΚΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
1 ΓΕΕΦ/ΔΚΔ 27 1200 Απρ 2011 ΚΨΜ 32 ΜΚ ΔΚΔ και Μονάδες της.
2 ΓΕΕΦ/ΔΝ 28 1130 Απρ 2011 Ν.Β. «Ευάγγελος Φλωράκης» Δκση Ναυτικού και Μονάδες Ναυτικού Φρουράς Λεμεσού
3 Ι ΜΠ 02 1200 Μαϊ 2011 ΚΨΜ ΚΕΝ Λάρνακας Μονάδες που στρατωνίζονται στη περιοχή ευθύνης
4 ΙΙ ΜΠ 03 1130 Μαϊ 2011 Έδρα ΙΙ ΜΠ (Κλήρου) Μονάδες που στρατωνίζονται στη περιοχή ευθύνης
5 ΙV ΤΑΞ ΠΖ 04 1130 Μαϊ 2011 Αίθουσα Στρατονομίας (Αθαλάσσα) Δκσεις-Δνσεις ΓΕΕΦ πλην ΔΝ και Μονάδες περιοχής ευθύνης τους.
6 55 ΣΜ 05 1100 Μαϊ 2011 Αεροπορική Βάση Πάφου Μονάδες περιοχής ευθύνης της VIII TAΞ ΠΖ,55ΣΜ και 276 ΤΠ
7 ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ 09 1100 Μαϊ 2011 ΚΨΜ Τεχνικού (Πολεμίδια) Μονάδες περιοχής ευθύνης της.
8 ΧΧ ΤΘΤ 10 1200 Μαϊ 2011 ΚΨΜ 27ΕΜΑ Μονάδες περιοχής ευθύνης της.
9 ΤΣ/2ου ΣΠ 11 1130 Μαϊ 2011 ΛΑΦ Κακοπετριάς Μονάδες περιοχής ευθύνης της, πλην 276 ΤΠ
10 VII TAΞ ΠΖ 12 1130 Μαϊ 2011 Έδρα Ταξιαρχίας Μονάδες περιοχής ευθύνης της.

 

Spread the love
Share This