Ανακοίνωση Συνδέσμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού

Αντιπροσωπείες των Συνδέσμων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) και  Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), συμμετείχαν στη συνεδρία των Οργανώσεων των Κρατικών Υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ, χθές 17  Αυγούστου 2011, σχετικά με το πακέτο των προωθούμενων οικονομικών μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης.

    Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις είχαν επαφές με την κυβέρνηση και κατέληξαν σε σχετική συμφωνία όπου αποδέχθηκαν νέα συνεισφορά των εργαζομένων του δημοσίου τομέα ύψους 4,25% (αποκοπή 3% από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων για 3 χρόνια και αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς στο ταμείο χηρών και ορφανών κατά 1,25%).

     Οι ΣΑΚΣ και ΣΥΚΣ υποστηρίζουν την επιτευχθείσα συμφωνία και δηλώνουν την σταθερή προσήλωσή τους στις αρχές του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας.

     Οι ΣΑΚΣ και ΣΥΚΣ αναμένουν ότι, δεν θα επιχειρηθεί από πολιτικά κόμματα η προώθηση μονομερώς, ρυθμίσεων που θα οδηγούν σε περαιτέρω φαλκίδευση των δικαιωμάτων των κρατικών υπαλλήλων.

     Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν την πλήρη συμπαράστασή τους σε οποιαδήποτε μέτρα αντίδρασης ήθελαν αποφασισθεί από το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα.

Μέλοι / Members of European Organisation of Military Associations (EUROMIL)

Spread the love
Share This