Ανακοίνωση Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) Σχετικά Με Την Ανανέωση Της Συνεργασίας Με Την ΠΑΣΥΔΥ

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι έπειτα από τη τελευταία συνάντηση του Προέδρου του ΣΑΚΣ με το Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18/03/2021, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών και αποφασίστηκε όπως τα μέλη του ΣΑΚΣ συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις και χρήσεις εγκαταστάσεων όπως ισχύει για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ, ήτοι χρήση των Φαρμακείων, Νηπιαγωγείων, Ξενοδοχειακών Μονάδων της ΠΑΣΥΔΥ κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, τα μέλη του ΣΑΚΣ δύναται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία ή να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου.

Spread the love
Share This