Ανακοίνωση Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού σχετικά με τις πρόσφατες αποστρατείες Αξιωματικών, 16 Μαρτίου 2019.

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) χαιρετίζει και στηρίζει την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την πρόταση του Ανώτερου Συμβουλίου Κρίσεως για την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού για Αποστρατείες Αξιωματικών στους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς, οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό την αποσυμφόρηση της πυραμίδας στην ιεραρχία του στρατεύματος.

Με αυτό τον τρόπο θα απελευθερωθεί σημαντικός αριθμός θέσεων για την προαγωγή αρκετών Αξιωματικών συναδέλφων που για πάρα πολλά χρόνια παραμένουν καθηλωμένοι στους ίδιους βαθμούς και στα ίδια καθήκοντα.

Οι παράλληλες προσπάθειες του ΣΑΚΣ για την άμβλυνση της στασιμότητας και μη προαγωγής των Αξιωματικών η οποία είχε ως αντίκτυπο να επηρεαστεί και το ηθικό τους, έχουν ευοδωθεί βρίσκοντας ανταπόκριση τόσο στον Υπουργό Άμυνας όσο και στον Αρχηγό ΓΕΕΦ. Ο ΣΑΚΣ εστιάστηκε στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ανέλιξης των Αξιωματικών και για το καλώς νοούμενο συμφέρον της Εθνικής Φρουράς, έχοντας πάντοτε την επίγνωση ότι με αυτή την απόφαση ενδεχομένως να επηρεάζονται αρνητικά συνάδελφοι αξιωματικοί χωρίς όμως να στοχοποιούνται.

Είμαστε σίγουροι ότι οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα και τη θέληση του κ. Υπουργού Άμυνας για τη σε βάθος Αναδιοργάνωση της ΕΦ η οποία στηρίζεται στην εξύψωση του ηθικού και παροχής κινήτρων στους Αξκους, προχωρώντας στην άρση της στασιμότητας που παρατηρείται εδώ και χρόνια στις προαγωγές και στην μη ανέλιξη τους. Οι αποφάσεις σας αυτές κ. Υπουργέ , αποδεικνύουν το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για το καλύτερο ''εξοπλιστικό πρόγραμμά'' του στρατού που είναι το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου η Εθνική Φρουρά να καταστεί ένας σύγχρονος στρατός με νέες καινοτόμες ιδέες και αντιλήψεις. Υπερβήκατε εαυτό και πάνω από οποιαδήποτε σκοπιμότητα προχωρήσατε με γνώμονα και μόνο το συνολικό συμφέρον των Αξιωματικών. Δεν σας φόβισε το οποιονδήποτε πολιτικό κόστος και τολμήσατε κάτι που πολλοί προκάτοχοι σας δεν τόλμησαν.

Κλείνοντας ευχόμαστε στους Συναδέλφους που αποστρατεύονται καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους και στους Συναδέλφους που προάγονται καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Spread the love
Share This