Ανακοίνωση ΣΑΚΣ 25 Νοεμβρίου 2014

    Το ΔΣ του Συνδέσμου μας θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι στις 24 Νοε 2014 είχε συνάντηση με τον κ. ΥΠΑΜ. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν ο κ. ΑΓΓΕΦ, ο κ. ΕΠΥΠΑΜ και ΓΔ του ΥΠΑΜ. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα πάρα κάτω θέματα.

  1. Οι Κανονισμοί περί Αξκων που αφορούν τις Κρίσεις – Αποστρατείες – Προαγωγές. Επισημάνθηκε η καθυστέρηση στην υποβολή τους προς τη Βουλή και η μη ενημέρωση μας περί του περιεχομένου. Δόθηκαν διαβεβαιώσεις για υποβολή τους μέχρι το τέλος του χρόνου καθώς και η ενημέρωση μας.
  1. Ζητήθηκε η αποδέσμευση των κενωθεισών θέσεων για προαγωγές εντός του 2014. Η ενημέρωση που τύχαμε ήταν ότι έχει σταλθεί σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για αποδέσμευση των θέσεων από την Κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.
  1. Τέθηκε το θέμα των ωρών καθήκοντος. Η απάντηση που μας δόθηκε ήταν ότι το εν λόγω θέμα βρίσκεται σε σχετική επεξεργασία από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και θα κατατεθεί κανονισμός τέλους του χρόνου. Θέση μας ήταν η άμεση επίλυση του εν λόγω θέματος με ψήφιση της πρότασης νόμου που εκκρεμεί στην Επιτροπή Άμυνας και όχι η συνεχής αναβολή του θέματος.
  1. Θεσμοθέτηση των μεταθέσεων για να εκλείψει  το φαινόμενο των μεμψιμοιριών και των παρεμβάσεων. Ο Σύνδεσμος εδώ και καιρό έχει παραδώσει σχετική πρόταση μοριοδότησης και δεν έχει πάρει απάντηση. Ο κ ΑΓΕΕΦ υποσχέθηκε για προώθηση της εν λόγω θεσμοθέτησης κατόπιν διαλόγου με το Σύνδεσμο. 
  1. Για τα Σχολειά μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό ζητήθηκε η ανάληψη όλων των ενεργειών για επίλυση του προβλήματος της δυσβάστακτης οικονομικής επιβάρυνσης που δέχονται τα στελέχη . Πρόταση του Συνδέσμου που εκκρεμεί δεν εξετάστηκε όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα όλα να αιωρούνται ενώ αντίστοιχα παραδείγματα για τους οπλίτες επιλύθηκαν άμεσα.
  1. Για τους Αξκους Ελαφράς Υπηρεσίας και Γραφείου ζητήθηκε διευκρίνιση για το θέμα των υπηρεσιών μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μας λέχθηκε ότι το εν λόγω θέμα θα ρυθμιστεί με έγγραφο που θα εκδοθεί από το ΓΕΕΦ και θα ενημερωθούμε.
  1. Για το Πρατήριο τονίσαμε ότι η πρόταση μας δεν εξετάστηκε και λήφθηκαν αποφάσεις χωρίς τη διαβούλευση με το ΔΣ. Τονίσθηκε ότι όλοι οι Ευρωπαϊκοί Στρατοί διαθέτουν Πρατήρια και ότι υπήρχαν οι λύσεις για τη διατήρηση του. Ο Κ ΑΓΕΕΦ επισήμανε ότι θα προβεί σε μελέτη για επαναλειτουργία του.
  1. Επιπλέον ο Σύνδεσμος μας έκανε παράκληση όπως τιμηθεί από την Πολιτεία ο Υπλγος (ΠΖ) Χαραλάμπους Χαράλαμπος που έπεσε εν ώρα καθήκοντος για την ηρωική στάση που κράτησε στο ατύχημα. Μας δόθηκε διαβεβαίωση ότι η εν απόδοση τιμής θα γίνει ως ελάχιστη ένδειξη τιμής .

Το ΔΣ παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που έχει λάβει για τα πάρα πάνω θέματα θα συνεχίσει την παρακολούθηση τους και τη διεκδίκηση τους σε όλα τα επίπεδα διότι υποσχέσεις έχει κατά καιρούς λάβει πολλές. Για όλες τις εξελίξεις θα σας τηρεί πλήρως ενήμερους.

Spread the love
Share This