Ανακοίνωση ΣΑΚΣ 07 Ιουλίου 2014

Το ΔΣ του Συνδέσμου συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών , περί αποπαγαποποίησης των προαγωγών χωρίς μισθολογική αναπροσαρμογή. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, επισήμανε εκ νέου, την επιτακτική ανάγκη για άμεση αποπαγοποίηση, υπενθυμίζοντας ότι οι προτεινόμενες θέσεις από το Υπουργείο Οικονομικών είναι κατά 24 λιγότερες από τις υπάρχουσες. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε, δια στόματος του Προέδρου του ΔΗΣΥ, ότι για το Στρατό δεν απαιτείται να αποπαγοποιηθούν οι θέσεις, διότι στο προσεχές μέλλον θα προωθηθούν οι Κανονισμοί περί Κρίσεων – Αποστρατειών – Προαγωγών!! Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, τόνισαν ότι το θέμα είναι εντελώς διαφορετικό. Η πλήρωση των υπαρχουσών κενωθείσων θέσεων προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 2014 και σε περίπτωση που σε κατοπινό στάδιο προωθηθεί Κανονισμός προς ψήφιση, θα διενεργηθούν εκ νέου διαδικασίες, για τις θέσεις που θα προκύψουν , γεγονός με το οποίο συμφώνησαν και οι υπόλοιποι βουλευτές. Μετά το πέρας της συζήτησης, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε για την απόφαση της, με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά για τις θέσεις προαγωγών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
 
Spread the love
Share This